NVRA, sterk op juridisch vlak

De Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs, de NVRA, is de vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening. Middels vakliteratuur, cursussen en opleidingen, collectieve verzekeringen en verbinding met vakgenoten, streven wij naar kwaliteitsverbetering en bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening. Niet alleen in het belang van de rechtzoekende, maar zeker ook in het belang van de juridische professional zelf.

Alle kennis voorhanden

Bij de NVRA staan professionaliteit en kwaliteit voorop. We vinden het belangrijk dat onze leden beschikken over actuele en toereikende theoretische en praktische kennis om hun beroep zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Aangesloten leden zijn verplicht aan permanente educatie te doen.

Gedragscode en Klachtenprotocol

De NVRA werkt met een Gedragscode en een Klachtenprotocol. De NVRA ziet toe op de handhaving van de kwaliteit en naleving van deze richtlijnen en regels. Dit is zowel in het belang van de rechtzoekenden als van de juridische professionals zelf.

meer informatie