Home Over de NVRA

Over de NVRA

De NVRA bestaat uit juridische professionals, waaronder rechtskundige adviseurs, advocaten en gerechtsdeurwaarders. Zij geven op diverse rechtsgebieden deskundig juridisch advies, bemiddelen, proberen een oplossing te bewerkstelligen (mediation) en procederen (indien er geen andere mogelijkheid meer is).

Doel NVRA

De NVRA streeft naar kwaliteitsverbetering en bevordering van een goede juridische beroepsuitoefening.

Wat we doen en wat we aanbieden:

  • Publicatie vaktijdschrift De Praktijkgids;
  • Verzorgen van cursussen en opleidingen;
  • Stevige positie creëren richting de rechtzoekende;
  • Verbreding netwerk en verbinding met vakgenoten;
  • Gebruik van Ius Novum, berichtendienst annex databank;
  • Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Alle kennis voorhanden

Bij de NVRA staan professionaliteit en kwaliteit voorop. We vinden het belangrijk dat onze leden beschikken over actuele en toereikende theoretische en praktische kennis om hun beroep zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Aangesloten leden zijn verplicht aan permanente educatie te doen.

Gedragscode en Klachtenprotocol

De NVRA werkt met een Gedragscode en een Klachtenprotocol. De NVRA ziet toe op de handhaving van de kwaliteit en naleving van deze richtlijnen en regels. Dit is zowel in het belang van de rechtzoekenden als van de juridische professionals zelf.