WANNEER IS SPRAKE VAN LEEMTE IN OVEREENKOMST?

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 057

Datum uitspraak: 16 augustus 2023

Instantie: Rb. Noord-Nederland (locatie Groningen)

Datum inzending: 11 december 2023

WANNEER IS SPRAKE VAN LEEMTE IN OVEREENKOMST?

De vraag dient zich aan of in de vaststellingsovereenkomst is geregeld of eisers hun recht behouden op een jaarlijkse vergoeding uit een opstalrecht van windmolens als zij de desbetreffende percelen overdragen aan een derde. Volgens de rechtbank is dit wel geregeld en anders zou sprake zijn van een leemte. Daarvan is sprake als de overeenkomst geen voorziening bevat die echter wel nodig is, omdat de overeenkomst anders geen behoorlijke oplossing geeft voor hetgeen partijen met de overeenkomst beoogden te bereiken.

Lees verder in de Praktijkgids in Rb. Noord-Nederland (locatie Groningen) 16 augustus 2023, Prg. 2023/283, pag. 1142 - 1146 (ECLI:NL:RBNNE:2023:3801).