RECHTER KAN BIJ WANBETALING EN INGRIJPENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN NIET AMBTSHALVE BETALINGSREGELING VASTSTELLEN.

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 053

Datum uitspraak: 15 maart 2023

Instantie: Rb. Noord-Holland, Kamer voor kantonzaken Haarlem

Datum inzending: 12 juni 2023

RECHTER KAN BIJ WANBETALING EN INGRIJPENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN NIET AMBTSHALVE BETALINGSREGELING VASTSTELLEN.

Aannemer vordert betaling van € 8.150 in verband met de bouw van een appartement. Gedaagden betwisten de vordering niet, maar vragen om gedeeltelijke kwijtschelding en/ of een betalingsregeling. De betalingsproblemen zijn volgens hen het gevolg van een miscalculatie door de financieel adviseur en diverse (ingrijpende) persoonlijke omstandigheden. De kantonrechter overweegt dat hij ambtshalve geen betalingsregeling kan opleggen. Volgt toewijzing.

Lees verder in de Praktijkgids in Rb. Noord-Holland (Ktr. Haarlem) 15 maart 2023, Prg. 2023/108, pag. 403 – 404 (ECLI:NL:RBNHO:2023:1718).

Klik hier voor de uitspraak op de website van rechtspraak.nl