OPSLAG VAN 2% OP WETTELIJKE RENTE IS VOOR CONSUMENT GEEN ONEERLIJK BEDING

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 050

Datum uitspraak: 20 december 2022

Instantie: Hof Amsterdam

Datum inzending: 5 maart 2023

OPSLAG VAN 2% OP WETTELIJKE RENTE IS VOOR CONSUMENT GEEN ONEERLIJK BEDING

Een consument maakt bezwaar tegen de extra boeterente van 2% bij wanbetaling in verband met een parkbeheerovereenkomst. Volgens het hof is deze opslag op de verschuldigde wettelijke rente geen oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13/EEG, omdat de verhoging beperkt is en het totale percentage nog ruimschoots lager is dan de wettelijke handelsrente. Bovendien zijn op de te late betaling in de beheerovereenkomst geen andere bovenwettelijke sancties bepaald.

Lees verder in de Praktijkgids in Hof Amsterdam 20 december 2022, Prg. 2023/33, pag. 130 – 136 met redactionele aantekening (ECLI:NL:GHAMS:2022:3614).