HvJ EU: LOUTER UURTJE FACTUURTJE NIET LANGER ZONDER RISICO

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 051

Datum uitspraak: 12 januari 2023

Instantie: HvJ EU

Datum inzending: 10 april 2023

HvJ EU: LOUTER UURTJE FACTUURTJE NIET LANGER ZONDER RISICO

Echtscheidingsadvocaat declareert een fors bedrag op basis van ‘uurtje factuurtje’, zonder de cliënt tevoren voor te houden wat hij in dat opzicht kan verwachten. Het HvJ EU overweegt (prejudicieel) dat de consument niet hoeft te accepteren dat hij van diens advocaat voortijdig geen duidelijke en begrijpelijke uitleg heeft ontvangen over het te verwachten eindbedrag van zijn declaratie. Bij gebreke van zo’n toelichting, kan de rechter de declaratie zo nodig bijstellen.

Lees verder in de Praktijkgids in Hof van Justitie EU 12 januari 2023, Prg. 2023/58, pag. 212 – 222 (ECLI:EU:C:2022:715).

Klik hier voor de uitspraak op de website van InfoCuria.