DIENT ONDERWIJSOVEREENKOMST MET ERASMUS UNIVERSITEIT OOK AMBTSHALVE GETOETST TE WORDEN AAN CONSUMENTENRECHT?

Auteur mr. P.J.M. Ros

Nr. 054

Datum uitspraak: 21 maart 2023

Instantie: Rb. Overijssel, Kamer voor kantonzaken Zwolle

Datum inzending: 11 juli 2023

DIENT ONDERWIJSOVEREENKOMST MET ERASMUS UNIVERSITEIT OOK AMBTSHALVE GETOETST TE WORDEN AAN CONSUMENTENRECHT?

Deze kantonrechter overweegt van niet, omdat het wettelijk kader de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ is. Deze wet heeft niet het doel om de economische belangen van de consument te beschermen. Echter, in het Karel de Grote arrest van HvJ EU 17 mei 2018 is de vrije onderwijsinstelling ook als ‘verkoper’ geduid in de zin van Richtlijn 93/13/EG. En omdat de student als consument wordt gezien, moet er ambtshalve worden getoetst, zie hierover de annotatie onder dit vonnis.

Lees verder in de Praktijkgids in Rb. Overijssel (Ktr. Zwolle) 11 juli 2023, Prg. 2023/135 m.nt. PR, pag. 508 – 511 (ECLI:NL:RBOVE:2023:1115).

Klik hier voor de uitspraak op de website van rechtspraak.nl