DE HERSTELBEPALING IN ART. 31 RV LEENT ZICH ENKEL VOOR VERBETERING VAN FOUTEN VAN DE RECHTER

Auteur: mr. P.J.M. Ros

Nr. 052

Datum uitspraak: 7 februari 2023

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem

Datum inzending: 8 mei 2023

DE HERSTELBEPALING IN ART. 31 RV LEENT ZICH ENKEL VOOR VERBETERING VAN FOUTEN VAN DE RECHTER

In een beschikking is volgens appellante de verkeerde deskundige benoemd. Zij verzoekt het hof verbetering. Het hof overweegt dat art. 31 Rv enkel ziet op verbetering van een kennelijke fout van de rechter en dus niet die van een procespartij. In de annotatie is onder meer aangehaald dat de Hoge Raad – anders dan art. 31 Rv doet vermoeden – ook de motivering onder omstandigheden voor verbetering vatbaar lijkt te willen maken.

Lees verder in de Praktijkgids in Hof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) 7 februari 2023, Prg. 2023/100, pag. 371 – 373 m.nt. PJMR (ECLI:NL:GHARL:2020:8451).