Home Over NVRA College van Toezicht

College van Toezicht

Het College van Toezicht bestaat uit:

de heer mr. W.J.J. Wetzels (onafhankelijk voorzitter);
de heer mr. B.J.R. van Tongeren (plaatsvervangend voorzitter)
de heer bc. M.L. van Schie (lid);
de heer mr. L. Boersma (lid)
Mevrouw mr. W. van den Herik (ambtelijk secretaris).