Home Over NVRA College van Toezicht

College van Toezicht

Het College van Toezicht bestaat uit

  • de heer mr. G.H.I.J. Hage (voorzitter)
  • de heer mr. W.J.J. Wetzels (plaatsvervangend voorzitter)
  • de heer mr. R. Paardekooper
  • mevrouw mr. N. Mol-Lagrand (reservelid)
  • de heer J. Bethe (reservelid)
  • de heer mr. G.A. Koopal (ambtelijk secretaris).