Home Lidmaatschap Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap

  • Minimaal 23 jaar oud
  • Afgeronde aantoonbare (Nederlandse) hbo- of wo-opleiding Rechten of anderszins vergelijkbaar naar het oordeel van het bestuur (bijv. (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder)
  • Minimaal 3 jaar ervaring in de rechtspraktijk
  • Zelfstandig kunnen opereren in de rechtspraktijk; aan te tonen door overlegging van zelfgemaakte processtukken
  • Te goeder naam en faam bekend staan
  • Het kunnen beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Indien zelfstandig: KvK-inschrijving

De toetsing en toelating is aan het bestuur.
Het bestuur kan opgegeven referenties vragen om nadere informatie.
Het lidmaatschap van de NVRA is persoonlijk.
De NVRA kent geen bedrijfslidmaatschap.

Contributie
De contributie bedraagt € 300,- per jaar, inclusief een abonnement op De Praktijkgids en Ius Novum.
Indien meerdere leden aan een en hetzelfde kantoor zijn verbonden, zijn de overige leden die geen prijs stellen op toezending van De Praktijkgids, thans € 150,- per jaar per lid verschuldigd.