Home Lidmaatschap Gedragscode

Gedragscode

De NVRA hanteert een Gedragscode (klik hier voor de tekst). Hierin zijn regels geformuleerd die naar de heersende opvatting, door de leden van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (hierna: de NVRA) in acht dienen te worden genomen bij de uitoefening van het beroep van rechtskundig adviseur.