Home Register De heer Klaas K. Zondervan

Zoek een Rechtskundig Adviseur

Luminis Advies & Vermogensbeheer | Zondervan Rechtskundig Advies | Luminis Erfgenamenonderzoek

Zondervan K.

Postbus 506
2400 AM ALPHEN AAN DEN RIJN

E-mail info@zondervanlegal.nl

Telefoon 0172 - 747412

Zondervan Rechtskundig Advies is gespecialiseerd in erfrecht. Wij bieden diensten aan op het gebied van:

• Nalatenschapsafwikkeling: optreden als executeur en (formeel) vereffenaar;
• Testamentaire bewindvoering en beschermingsbewind;
• Internationaal erfgenamenonderzoek en opsporing van rechthebbenden, ook bij ongeclaimde of slapende tegoeden;
• Bemiddeling bij correspondentie met buitenlandse erfgenamen, met name het laten invullen van formele stukken; wij werken met lokale mensen die de taal spreken.

U kunt ons inschakelen als u:

• Uw testament wilt laten opmaken en daarin een professioneel executeur of bewindvoerder wilt benoemen;
• Benoemd bent tot executeur maar bepaalde taken uit handen wilt geven of op zoek bent naar een sparringpartner;
• Een nalatenschap heeft aanvaard, al dan niet samen met andere erfgenamen en deze door een professional wilt laten afwikkelen;
• Na beneficiaire aanvaarding moet overgaan tot het voltooien van de wettelijke vereffening;
• Erfgenaam bent in een nalatenschap en zich van juridisch advies wil laten voorzien; bijvoorbeeld wanneer er ruzie is onder de erfgenamen.

Bent u notaris? Voor diverse collega's van u verrichten wij standaard het (internationaal) erfgenamenonderzoek. Ook vragen wij efficiënt akten en testamenten op uit het buitenland. We maken graag een afspraak met u om kennis te maken.

Bel ons op 0172-747412 b.g.g. 06-15406630 of stuur een e-mail naar info@zondervanlegal.nl. Meer informatie vindt u op www.helderverlicht.nl.