Verplicht digitaal procederen van start

De Rechtspraak wil graag op 12 juni starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, wil de Rechtspraak starten per 1 september. Voor deze zaken is het verplicht een advocaat in te schakelen. De Nederlandse orde van advocaten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hebben positief geadviseerd over de stap die nu wordt gezet. Momenteel is digitaal procederen nog vrijwillig.

Asiel en bewaring 12 juni; civiele handelsvorderingszaken 1 september

Klik hier om het gehele artikel te kunnen lezen.