NAM ook aansprakelijk voor immateriële schade aardbevingen

Niet alle gedupeerden krijgen een schadevergoeding. Bij de beoordeling van de claims wordt gekeken naar een reeks van omstandigheden, zoals de frequentie en de zwaarte van de bevingen waarmee een eiser te maken kreeg, de ernst van de schade aan de woning, de afhandeling daarvan en de klachten die iemand aan de bevingen heeft overgehouden.

Klik hier voor het gehele artikel te kunnen lezen.