Mensen motiveren om te betalen, column van NVRA lid Maarten van Twuijver

De veelzijdigheid van het werk maakt dat Maarten van Twuijver zijn vak als gerechtsdeurwaarder elke dag met veel plezier uitvoert. “Schuldeisers helpen met het krijgen waar zij recht op hebben en schuldenaren helpen met zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Als beide lukt zie ik dat als een succes. Dat maakt het vak zo boeiend.”

Van Twuijver incasso en gerechtsdeurwaarder bestaat al bijna 100 jaar. Maarten: “Op 5 november 1925 startte mijn grootvader als deurwaarder in Amsterdam. Mijn vader heeft dat voortgezet als incasso- en rechtskundig adviesbureau en mijn neef en ik hebben er in 2004 weer een deurwaarderskantoor van gemaakt.” Maarten werkt sinds 1985 voor het familiebedrijf en runt het sinds 2010 met een team van kundige en gezellige collega’s.

Hij behandelt alle zaken voor zijn cliënten zelf, van de aanmaning tot en met een eventuele executie. “Mijn werkzaamheden bestaan uit drie facetten. Ten eerste de minnelijke incasso. Als dat niet lukt, procederen bij de kantonrechter. En als er dan nog geen oplossing is, dan volgen de ambtshandelingen zoals betekenen van vonnissen, beslagen leggen en ontruimen, oftewel het ten uitvoer leggen van gerechtelijke vonnissen.”

“Als gerechtsdeurwaarder ben je de hele dag mensen aan het motiveren om te betalen”

“Mijn primaire belang ligt bij mijn cliënten, veelal ondernemers die vorderingen hebben, maar ik heb ook oog voor de mensen die hun schulden aan mijn cliënten niet meer kunnen betalen.” De oorzaken van financiële malaise zijn divers: te veel geld uitgeven, te makkelijk kopen op krediet, de coronacrisis, de gestegen energiekosten en uiteraard tegenslag, zoals een echtscheiding. “Veel mensen zijn ook nalatig met hun administratie. Als ze het overzicht kwijt raken, ontstaan de problemen. Als ik met deze mensen in contact komt, dan zitten ze vaak al dik in de schulden.”

Oog voor mensen
“Als gerechtsdeurwaarder ben je de hele dag mensen aan het motiveren om te betalen. Daarmee voorkom je dat schulden groter worden. Als dat lukt, zie ik dat als een succes.” Mensen die in de problemen zitten, brengt Van Twuijver in contact met de schuldhulpverlening via de vroeg- signalering. “Het juridische stuk van het vak, de praktische zaken regelen en iets betekenen voor mensen met financiële problemen, dat maakt mijn werk veelzijdig en boeiend.” Naast een oplossingsgerichte houding en een menselijke benadering hebben deurwaarders ook een dikke huid nodig en veel geduld. Het vak heeft als nadeel dat mensen niet altijd even positief reageren op een deurwaarder. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.

Visie op het vak
Hoewel het rechtssysteem in Nederland over het algemeen goed in elkaar zit, verbaast Van Twuijver zich over een aantal zaken. “Een schuldeiser moet eerst veel kosten maken voordat hij schulden kan innen. De politiek kan dit voorkomen door gerechtsdeurwaarders de bevoegdheid te geven om in onbetwiste zaken dwangbevelen uit te geven zonder tussenkomst van de rechter. Naast een hoop kostenbesparing voor de schuldeiser en de schuldenaar zou het de overbelaste rechtbanken ook veel tijd schelen.“

Van Twuijver constateert nog meer onlogische zaken in het rechtssysteem. “Bijvoorbeeld bij een deels afgewezen vordering in kantonprocedures moet iedere partij de eigen kosten voor zijn rekening nemen. In de praktijk heeft de eiser echter veel meer kosten dan de gedaagde, want die betaalt het griffierecht en de dagvaardingskosten. Een evenredige verdeling van de kosten zou in mijn ogen eerlijker zijn.”

“Ik vind het ook vreemd dat het griffierecht voor een rechtspersoon hoger is dan voor een natuurlijk persoon. Meestal moet de schuldenaar uiteindelijk die kosten betalen. In het huidige systeem moet de armere huurder van een woningstichting dus het hoge griffierecht vergoeden en de rijke expat die van een particuliere verhuurder huurt het lage. Dat voelt niet goed.”

“Tot slot begrijp ik niet waarom gerechtsdeurwaarders in toevoegingszaken maar 75% Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) vergoed krijgen. De overheid stelt het minimaal benodigde tarief vast in Btag en betaalt dat vervolgens zelf niet. Ik begrijp dat niet.”

NVRA
Van Twuijver was juridisch adviseur voordat hij gerechtsdeurwaarder werd in 2007 en is al ruim 25 jaar lid van de NVRA. “Als juridisch adviseur las ik de Praktijkgids met veel plezier en maakte ik graag gebruik van de bijscholingscursussen die de NVRA biedt. Nu maak ik er minder gebruik van, maar ik blijf de NVRA graag steunen. Mijn vader is ook jarenlang lid van de NVRA geweest en sprak vol lof over algemene ledenvergaderingen en vooral de gezellige bijeenkomsten daarna.” Ondanks zijn drukke praktijk maakt hij graag tijd vrij voor zijn vrouw en om te zeilen, golfen, koken en reizen.