17 jun zaterdag • juni 2017

NVRA Algemene Ledenvergadering op 17 juni 2017

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVRA. Het bestuur van de NVRA is verheugd dat ons lid prof. mr. A.Q.C. Tak bereid is gevonden om een inleiding te verzorgen over

Democratie, Recht en Politiek

Wat is democratie eigenlijk en hoe verhoudt zich dat

Nederland kent een ruime historie in het bestuursrecht. Onze democratische rechtsorde staat in internationale vergelijkingen doorgaans in de top 10. Dat mag echter geen reden zijn voor achterover leunen. Sterker een kritische blik op de rechtsbescherming en positie van de burger, die in de formele rechtsgang nog wel eens het oAfbeeldingsresultaat voor a.q.c taknderspit dreigt te delven, blijft van groot belang. Prof. Tak is één van de grondleggers van de Maastrichtse School en één van Nederlands meest vooraanstaande kenners van het bestuursprocesrecht. Hij is voormalig hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (van 1984 tot 2008) en raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (van 1984-2011).

Hij staat bekend om zijn kritiek op het bestuursprocesrecht: “de rechter houdt zich te veel bezig met de formele aspecten, en niet met de inhoudelijke kant van het geschil”. Eerder is hij daarvoor het debat met premier Balkenende en ministers Donner en Remkes niet uit de weg gegaan. Dat leidde tot Kamervragen en een uiteindelijk oordeel van de Nationale ombudsman die prof. Tak in het gelijk stelde

Prof. Tak, emeritus hoogleraar bestuursrecht, heeft hierover recent twee boeken geschreven: Democratie in relatie tot Recht en Politiek (Handboek) en het Democratisch Manifest (en ietwat gepopulariseerde versie van het Handboek). Wij hebben hem gevraagd aan de hand van stellingen met u de discussie aan te gaan.

Tijd: 17 juni 2017, welkom vanaf 12.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel te Vianen

Wij hopen u te mogen ontvangen. De agenda voor de ledenvergadering wordt u separaat toegezonden.

U kunt zich aanmelden via info@nvra.nl