Cursus De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming op 8 maart 2018

Op donderdag 8 maart 2018 zullen de deelnemers bijgepraat worden over de op handen zijnde wijzigingen rondom de bescherming van persoonsgegevens.